image banner
Đăng nhập
Tuyển sinh

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-PGDĐT ngày 24/5/2021 Kế hoạch tuyển sinh vào các trường, Mầm non, Mẫu giáo, lớp1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Cà Mau;

Trường Mẫu giáo An Xuyên xã An Xuyên - TP - Cà Mau Thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

    I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

1. Trẻ sinh năm: 2017 tuyển 91 bộ hồ sơ (Lớp lá)

2. Trẻ sinh năm: 2018  tuyển 19 bộ hồ sơ (Lớp chồi)

3. Trẻ sinh năm: 2019  tuyển 25 bộ hồ sơ (Lớp Mầm)

    II. HỒ SƠ TUYỂN SINH:

  1. Đơn xin nhập học
  2. Bản sao Giấy khai sinh
  3. Giấy tiêm chủng

4. Ảnh trẻ  3x4 (4 ảnh)

III. THỜI GIAN TUYỂN SINH:

Từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 20/8/2022

       Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của trường Mẫu giáo An Xuyên rất mong quý phụ huynh liên hệ đăng ký nhập học cho trẻ đúng thời gian.

Trân trọng!

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                        

 

 

Vương Vũ Lê Ngọc

 

 

vương Vũ Lê Ngọc